Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Han bar hende til Løndøren, ved hvilken Baaden laa i Skjul af Vandpilene ved Murens Fod. Han lagde hende agter i Baaden, dækket med sin Kappe. Ved det matte Stjerneskær genkendte han hendes fine skælvende himmelvendte Træk og saa den sitrende Bleghed over de lukte Øjenlaag.