Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver roede lydløst. Det blikstille Vand veg uden Lyd. Draaberne trillede fra Aarerne som en Sang af blinkende Ædelstene. Da Sølver saa over Baadens Kant, undrede han sig saare; thi de flød med et Stjernedyb under sig saa svimlende, som han aldrig før havde set. Vandet laa uden Spejl og var kun dyb, dyb Bund. Og ned i det dunkelblaa Dyb sank fosforgrønne Taager som Slør over Stjernerne.