Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver saa sig ikke til Siden, han vidste saa trygt, at Baaden bar i den rigtige Retning. Med eet hørte han Sivene hviske omkring sig — den lille Havn greb ham med sin krogede Tange — Skoven gik frem med sine Skygger og snævrede Søen ind til et lille dugget Spejl; men lige til han naaede Bredden, blinkede Stjernerne under hans Øjne.