Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Gro laa bestandig ubevægelig med lukkede Øjne. Men Sølver lo af Jubel, løftede hende i sine Arme og bar hende ind mellem de susende Træer. Jorden gyngede under hans Fødder, men han bar hende, til Skoven havde lukket sig tæt omkring dem, til Søen var borte og Stjernerne igen sad højt oppe paa den løvdækkede Himmel.