Michaëlis, Sophus Uddrag fra Sol paa Sne

O rige Sjæl, der Verden gennemtrænger,
du former intet, thi det skabte Værk
er kun et Minde om en død Idé.