Michaëlis, Sophus Uddrag fra Nat

En Flammelilje er din Sjæl,
der gennem Natten brænder —
dog aldrig skal den Blomst af Ild
jeg naa med mine Hænder.