Michaëlis, Sophus Uddrag fra Jeg vil ej skræmme dine unge Drømme

I Drømmedøs laa stille jeg og stirred
didop i Himlens svimmeldybe høje.
— med langsomt Aandedrag og halvlukt Øje —
og syntes, Æthren sang og klangfyldt dirred.