Michaëlis, Sophus Uddrag fra Jeg vil ej skræmme dine unge Drømme

Du trode vist, jeg sov, — du kære lille,
der sad med solfødt Lysning paa din Kind
og dog med Alvor i dit unge Sind
i Solens Guldvæv lod din Tanke hilde ...