Michaëlis, Sophus Uddrag fra Jeg vil ej skræmme dine unge Drømme

.. Dog nej — jeg sov — drog Aanden som i Blund,
saa’ hvide Sejl paa Himmelhavet svømme:
Ja vel, jeg sover — spørg du Blomsten kun —
jeg vil ej skræmme dine unge Drømme.