Michaëlis, Sophus Uddrag fra Bobler

Og kunde jeg fange Klangen
af Kirkeklokkens Kimen i Andagtstimens Fred,
da vilde jeg ud den aande
i rytme-rene Toner, de blødeste jeg véd.