Michaëlis, Sophus Uddrag fra Drøm ikke -

Mand op dig snarest, og dit Værktøj tag
og stil paa Torvet dig, til Livet kommer
og tager al din Ævne i sin Sold.