Michaëlis, Sophus Uddrag fra Foraars-Karmen

Ej dybblaa som den unge Martsviol,
men farvebleg er Himlen — ren og stille
med gylden Islæt af den blanke Sol,
hvis Straaler varme, foraarskaade spille