Michaëlis, Sophus Uddrag fra Foraars-Karmen

Og alle Buske taarevaade græde
og dog med grønne Bladetit de le.
Men Græsset er et falmet Fløjelsklæde
med hvide Pletter af lidt lævnet Sne.