Michaëlis, Sophus Uddrag fra En Foraarsaften

Nu tændes Lygterækkens
gyldent flimrende Prikker,
mens Foraarsaftenens Lunhed
ud over Gaden ligger.
Og Livel begynder dernede:
der mødes og hilses og sværmes,
med Smil, med Nik og med Øjne
der bedes og loves og nærmes.