Michaëlis, Sophus Uddrag fra En Foraarsaften

Men gennem den hele Vrimmels
sanseligt søgende Kigen,
gaar der én Trang til at elske,
én Attraas hidsende Higen:
Alle de unge, som elsker,
vil Aftenglæderne dele!
— Jeg staar ved mit Vindve og glæder
saa smaat mig over det hele.