Michaëlis, Sophus Uddrag fra En Foraarsaften

Saa stod han i Mørket og stirred
forelsket over mod Huset,
til hun i Vindvet sig viste,
der havde hans Sans beruset,
og saa’ mod henrykte Øjne,
i Blodets hedeste Brænden:
en gift, en 30 Aars Skønhed,
der rullede ned Persiennen!