Michaëlis, Sophus Uddrag fra Sang

Der rinder Døgn, der rinder Aar
som Sand af Livots Timeglas,
snart mejer Døden kold og hvas
din Lykkes korte Vaar.