Michaëlis, Sophus Uddrag fra Guld

Der kan ligge som Guld i Vesten
i flydende klare Strømme,
naar Solen er nede, og langsomt
Aftenskyerne svømme.