Michaëlis, Sophus Uddrag fra Aften

Og der blev tyst i Sindet, fredlyst stille;
det var, som Hjærtet hørte op at slaa,
mens ud i Luften langt jeg for mig saa’,
hvor Aftensolens Viftestraaler spille.