Michaëlis, Sophus Uddrag fra September

Himlen tindrer saa kølig,
saa renblaa klar sig fortoner.
Græsset er fugtigt mosgrønt,
men brunrøde Træernes Kroner;
og ind blandt de visnende Blade
høstkold Vinden sig lister;
ét for ét sejler Blade
ned, som Grenene mister
i Høst — i Høst ...