Michaëlis, Sophus Uddrag fra Midvinter

som en Kunsterhaand havde syslet
i Nat med Farverne lidt:
havde „toucheret“ det hele
over med Sneens Hvidt!