Michaëlis, Sophus Uddrag fra Evangelium

Og Klokkens Kimen bliver rustne Toner
af gammelt Malm, der ringes af
en gammel snavset Haand.