Ulfeldt, Leonora Christina Uddrag fra Jammers Minde og andre selvbiografiske Skildringer

Feltherren Skack: Hans Schack. Se S. 105 med Note og Noten til S. 123. - Det Forhør, der i »Jammers-Minde« fremtræder som 3. Forhør og dateres til 13. Aug., skildres i Selvbiografien som 4. Forhør (uden Datering), i Hovedtrækkene og i en Række Enkeltheder i god Overensstemmelse med »Jammers-Minde«s Skildring, men ogsaa med visse Afvigelser.