Larsen, Thøger Uddrag fra Ved Vinduet

Solen skinned, og Gøgen gol.
Min Moder sig hvilte en Stund i sin Stol.