Larsen, Thøger Uddrag fra Ved Vinduet

Og Engen var grøn, og Himlen var blaa.
Kun svagt hendes Øjne Farverne saa.