Larsen, Thøger Uddrag fra Ved Vinduet

Hun havde med Døgnkævlet brudt sit Snille,
mens Aarene randt. Der var intet stille.