Larsen, Thøger Uddrag fra Torden

Aftenskæret er i Skyer begravet, -
dæmpet Dønnen høres over Havet.