Larsen, Thøger Uddrag fra Torden

Og Lynene sprænge i Natten ind
som gloende Splinter af staalhaardt Sind.