Larsen, Thøger Uddrag fra Torden

Tordenen runger over Gaarde og Hytter,
Skyerne tale, og Jorden lytter.