Larsen, Thøger Uddrag fra Torden

Drømmer sig eet med de lynende Skyer
og tror, at Befrielsens Time gryer.