Larsen, Thøger Uddrag fra Det grønne Foraar

Af Engen aander
en Vellugt vide
i Blomsterdrifternes
Ungdomstide.