Larsen, Thøger Uddrag fra Aften

Det damper af Eng, det skinner af Dugg,
og Vandene slumrer i vage Vugg.