Larsen, Thøger Uddrag fra Aften

Der daler Fred over Jorden ned
og over mit Hjertes Ensomhed.