Larsen, Thøger Uddrag fra Aften

Og Dæmringen drømmer i Vest og Nord,
og Smaaskyer sover højt over Jord.