Larsen, Thøger Fire digtsamlinger 1904-1912

Sommeraften

NKS og LM: 1906. - Trykt første gang i Liv og Kultur, 1. Aarg., 1907, s. 44.