Larsen, Thøger Fire digtsamlinger 1904-1912

Stormfuld Vinternat

NKS og LM: 3. dec. 1906.