Larsen, Thøger Fire digtsamlinger 1904-1912

Hvidenæs

NKS og LM: 2. okt. 1906. - Digtet sendt til Kornerup i brev af 4. nov. 1906 med tiden Sangen om Hvidenæs, (se n.t. Tilfældighed}. Uvæsendige afvigelser fra trykte udgave. - Indgår i Udv. Digte. 88 Hvidenæs: lokaliteten kan ikke placeres.