Larsen, Thøger Fire digtsamlinger 1904-1912

Walther von der Vogelweide

NKS: ingen datering. - Indgår i Udv, Digte.

95 Walther von der Vogelweide: se n.t. Under Lindene paa Engen. - Kejser Friedrich (1194-1250): Frederik 2., sønnesøn af Frederik Barbarossa, konge af Sicilien 1197-1250, ty.-rom. kejser 1220-1250. Middelalderens sidste store kejser, som W.V sluttede sig til og hyldede.

206