Larsen, Thøger Uddrag fra Fire digtsamlinger 1904-1912

107 Vaaning: se n.t. Ved Fjorden.