Larsen, Thøger Uddrag fra Fire digtsamlinger 1904-1912

NKS: ingen datering. - Trykt første gang i Politiken, 18.7.1911. - Uvæsentlige afvigelser fra trykte udgave. - Indgår i Udv. Digte.