Larsen, Thøger Fire digtsamlinger 1904-1912

Aaret i Danmark

NKS: ingen datering. - Trykt første gang i Andelsudvalgets Almanak ogAarbog 1912, 1911. Uvæsentlig afvigelse fra trykte udgave. - Indgår i Udv. Digte.

112 Hundestjernen(s): d.s.s. Sirius, himlens klareste fiksstjerne. Indgår i Store Hund, Canis Major, deraf navnet.

113 forjætte (r): love, bebude. - Slæt: se n.t. Middagshvile.