Larsen, Thøger Fire digtsamlinger 1904-1912

Tiden

NKS: ingen datering. - Trykt første gang i Illustreret Tidende, 26.9.1909. Væsentlig afvigelse fra trykte udgave.

114 inter-astral(e): om det indbyrdes forhold mellem stjerner.