Larsen, Thøger Fire digtsamlinger 1904-1912

Stjernenatten

NKS og LM: ingen datering. - Trykt første gang i Jydsk Maanedsskrift, I, 1911, s. 84. Her kun fire strofer. - Væsentlige afvigelser fra trykte udgave. - Indgår i Udv. Digte.

114 Trealens ÷je: metafor for den astronomiske kikkert, l da. alen = 0,6277 meter.

115 forrygende: forsvindende som røg.