Larsen, Thøger Uddrag fra Fire digtsamlinger 1904-1912

118 Solskin i en Stue: jf. Ludvig Holsteins digt Solskin i Stuen (Digte, 1895), der har motiv tilfælles med TLs digt.