Larsen, Thøger Fire digtsamlinger 1904-1912

Virkeligheden

NKS og LM: ingen datering. - Trykt (uden overtitel) 1911 (7 upag. s., O.C. Olsen og Co., Kbh.)- Væsentlige afvigelser fra trykte udgave (se n.t. Hymne). - Indgår i Udv. Digte under tiden: Jeg staar i Dag paa Stjernens Hvælv (udvalgt passage: »Solo (Mandsstemme)«).

121 Glar: glas; rude. - *Et indlagt ældre Digt er her udeladt.: se n.t. Hymne. 123 Copernicus (1473-1543): polsk astronom. Opstillede det efter ham opkaldte system, hvorefter solen var centrum for planetbevægelserne.