Larsen, Thøger Uddrag fra Fire digtsamlinger 1904-1912

NKS: ingen datering. - Trykt første gang i Dansk Aand, 13.4.1912, s. 9495. - Uvæsentlig afvigelse fra trykte udgave. - Indgår i Udv. Digte. 125 Snekke(r): sejlskib.