Larsen, Thøger Uddrag fra Fire digtsamlinger 1904-1912

NKS og LM: ingen datering. - Trykt første gang i Illustreret Tidende, 18.5.1909. - Væsentlige afvigelser fra trykte udgave.