Larsen, Thøger Uddrag fra Fire digtsamlinger 1904-1912

under deres vandring i ørkenen.