Larsen, Thøger Uddrag fra Fire digtsamlinger 1904-1912

I 1920 udkom på Gyldendal TLs oversættelse af Omar Khayyáms Rubáiyát efter den eng. bearbejdelse ved Edward Fitzgerald.