Larsen, Thøger Uddrag fra Fire digtsamlinger 1904-1912

150 Inkarnation: legemliggørelse; når en guddom el. ånd tager bolig i et menneske el. et andet jordisk væsen.- Karmin: rødt farvestof - Naishapur: Nishapur; universitetsby i Persien, beliggende i provinsen Khorasan (nu det nord-øsdige Iran) - Omar Khayyåms fødeby Kaikobad: persisk sagnkonge. - Kaikhosru: persisk sagnkonge. - Sultan Mahmud(s): konge i Ghazna (det nuværende Afghanistan, r. 9991030).